Geodetski načrti

HomeStoritveGeodetski načrti
stran_banne

Geodetski načrti

Geodetski načrt je ena od pomembnih geodetskih storitev in predstavlja osnovo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor.

Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazani zemeljsko površje ter strukture nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

Geodetski načrt je sestavljen iz grafičnega prikaza in certifikata, ki ga izdela geodetsko podjetje. Izdelan mora biti v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu Uradni list RS, št.:40/2004 in 33/2007, ki določa njegovo vsebino, način izdelave in uporabo geodetskega načrta.

Geodetske načrte izdelamo za različne namene in pri tem ločimo:

  • geodetske načrte za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta – osnova za gradbeno dovoljenje
  • geodetske načrte novega stanja zemljišča – prikaz dejanskega stanja novogradnje. Pri izgradnji večjih objektov se uporabi pri nadzoru in tehničnem prevzemu;
  • geodetske načrte za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta,..
color
http://www.geomass.si/wp/wp-content/themes/yunik-installable/
http://www.geomass.si/wp/
#709c3e
style1
paged
Loading posts...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
http://www.geomass.si/wp/wp-content/themes/yunik-installable
on
no
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off