Inženirska geodezija

HomeStoritveInženirska geodezija
banner

Inženirska geodezija

je nepogrešljiv sestavni del vsakega gradbenega projekta, še zlasti pri gradnji velikih in zahtevnih objektov v industriji in gospodarski infrastrukturi, ki zahtevajo najbolj kakovostne postopke izmere:

• v fazi priprave na gradnjo, kjer zagotovimo ustrezne podloge za načrtovanje gradnje in predvidimo geodetska dela v skladu z zahtevami investitorja po natančnosti gradnje objekta in v skladu s terminskim načrtom celotne izgradnje;

• v fazi gradnje je naša naloga korektno izvesti vse postopke zakoličevanja in predvidenih kontrolnih meritev. Na osnovi rezultatov geodetskih meritev gradbenih izvajalcev se lahko predvidi nadaljevanje gradbenih del oziroma uvedbe morebitne sanacijske ukrepe;

• po končani gradnji je potrebno izvesti kontrolo zgrajenega objekta in zemljiško­pravne postopke ter evidentirati novonastalo stanje.

color
http://www.geomass.si/wp/wp-content/themes/yunik-installable/
http://www.geomass.si/wp/
#709c3e
style1
paged
Loading posts...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
http://www.geomass.si/wp/wp-content/themes/yunik-installable
on
no
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off