Kataster gospodarske javne infrastrukture

HomeStoritveKataster gospodarske javne infrastrukture
s6-app_001

Kataster gospodarske javne infrastrukture

Gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) predstavljajo omrežja gradbeno-inženirskih objektov in naprav, ki služijo določeni vrsti izvajanja gospodarske dejavnosti ter se načrtno evidentirajo v t.i. zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Namen zbirnega katastra GJI je na enem mestu zagotavljati ažurne podatke o vseh vrstah infrastrukture, ki so enostavno dostopni vsem uporabnikom.

H gospodarski infrastrukturi prištevamo:

  • prometno infrastrukturo: ceste, železnice, letališča, pristanišča,
  • energetsko infrastrukturo: infrastrukturo za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov,
  • komunalno infrastrukturo: vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov,
  • vodno infrastrukturo,
  • infrastrukturo za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja,
  • druge objekti: elektronske komunikacije.
color
http://www.geomass.si/wp/wp-content/themes/yunik-installable/
http://www.geomass.si/wp/
#709c3e
style1
paged
Loading posts...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
http://www.geomass.si/wp/wp-content/themes/yunik-installable
on
no
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off