Geomass

Geomass in v spodnji vrstici usmerjenost vedno višjim ciljem,…

Podjetje Geomass

Geomass deluje pod tem imenom od leta 2005. Smo podjetje, ki izvaja vse z zakonom predpisane postopke s področja geodetske dejavnosti. Izvajamo celovit spekter svetovalnih in izvedbenih geodetskih storitev na področju nepremičnin, infrastrukture in prostora. Sodelujemo v vseh fazah investicijskih procesov, od načrtovanja, gradnje stavb in objektov gospodarske javne infrastrukture do evidentiranja nepremičnin in ureditve lastništva. V razmeroma kratkem delovnem obdobju se lahko pohvalimo z veliko uspešno izpeljanimi projekti z našega področij.

Geomass zaposluje visoko izobražen kader s področja geodezije. Naša moč je moč znanja in naprednih tehnologij, zato nenehno vlagamo v razvoj zaposlenih. Z neprestanim izobraževanjem ohranjamo in nadgrajujemo strokovnost na vseh področjih, kar nam pomaga, da gremo lažje v korak z razvojem stroke v svetu. Iščemo nove metode in sprejemamo sodobne ideje ter trende, ki se pojavljajo v svetu. Naše delo temelji na visokih strokovnih merilih in standardih, zato našim inžnirjem omogočamo izobraževanje in s tem znanje, ki nam omogoča konkurenčnost na zahtevanem gradbenem trgu.

Vlagamo v najkvalitetnejše informacijske in tehnološke rešitve. Razpolagamo z licenčno programsko opremo. Naš cilj je oblikovati takšno kulturo v podjetju, ki bo s kakovostnimi storitvami učinkovita na tržiščih in obenem prijazna do zaposlenih ter jim omogočala individualni razvoj in temeljila na kakovosti življenja.

Skratka, strmimo k izpolnitvi pričakovanj in želj naših poslovnih partnerjev in strank ter obojestranskemu zadovoljstvu, ki posledično omogoča dolgoročno sodelovanje.

Zakaj izbrati Geomass

 • strokovno opravljeno delo v skladu z zakonskimi predpisi, ki bistveno zmanjša možnost napak in zagotavlja hitrejše reševanje upravnih postopkov
 • storitev po vaši meri, ki zagotavlja najprimernejšo rešitev za vaše posebne potrebe in s tem boljši izkoristek vaše investicije v nepremičnino
 • vse storitve na enem mestu, ki vas razbremenijo nepotrebnih poti in birokratskih postopkov
 • razbremenitev skrbi ter znaten prihranek časa in denarja

Samo s stvarnopravno urejenimi nepremičninami lahko kot lastnik učinkovito:

 • dokazujete svoje lastništvo,
 • ohranjate ali povečujete uporabno vrednost nepremičnine,
 • lažje in varno sklepate pravne posle (prodaja, menjava, hipotekarni kredit…),
 • hitro in učinkovito rešite upravne postopke (dedovanje, delitev, sodni postopki…).
 • zemljiški kataster,
 • kataster stavb,
 • zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
 • register nepremičnin,
 • zemljiška knjiga.
sli1

INŽINIRSKA GEODEZIJA

Inženirska geodezija je nepogrešljiv sestavni del vsakega gradbenega projekta, še zlasti pri gradnji velikih in zahtevnih objektov v industriji in gospodarski infrastrukturi, ki zahtevajo najbolj kakovostne postopke izmere.

sli2

GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt je ena od pomembnih geodetskih storitev in predstavlja osnovo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor.

sli3

EVIDENTIRANJE NEPREMIČNINE

Evidentiranje nepremičnine je postopek umestitve podatkov o posamezni nepremičnini v evidenco nepremičnin in sledenje njenim spremembam skozi čas.

color
http://www.geomass.si/wp/wp-content/themes/yunik-installable/
http://www.geomass.si/wp/
#709c3e
style1
paged
Loading posts...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
http://www.geomass.si/wp/wp-content/themes/yunik-installable
on
no
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off