Inženirska geodezija

kamor spadajo opazovanja horizontalnih in vertikalnih premikov objektov, določanje nadmorskih višin in izmere ter izračuni nivelmanskih poligonov, zakoličbe, merjenja vertikalnosti, merjenje parametrov in izračun dejanskih povesov objektov, ter druga posebna merjenja na željo naročnika:

Grafist
BPI
EURO-ASFALT d.o.o., Sarajevo
Pondus
SGP Mesner
IMP
GRADIS, BP MARIBOR d.o.o
Strabag
V3 d.o.o.
Cestno podjetje MS,
Granit
Gradis skupina G,
Mediogradnja inženiring
Sanning
G Consult Ljubljana
ZRMK Inštitut
Ministrstvo za infrastrukturo,
Lineal
Foris

Evidentiranje objektov in vpis v kataster stavb

kamor spadajo ureditev mej, parcelacija, izravnava meje, združitev meje, obnova meje, spreminjanje bonitet zemljišč, vpis v zemljiški kataster, vpis v kataster stavb:

Don Bosko Slovenija,
Štajerski inženiring
JKP Dravograd
Kager hiša
ELPRO Lepenik & Co.
Hoja, Lepljene konsktrukcije in žaga
Gradbeno podjetje Drava d.o.o.
Zavod Media ples – Barbra Drnač,
IMP Energetika
KBM Leasing
Mestna občina Ptuj,
Kolokvij
Taferner

Kataster gospodarske javne infrastrukture

zajem terenskih podatkov, evidentiranje gospodarske javne infrastrukture ter izdelava elaborata in predaja le tega v zbirni kataster GJI na GURS-u:

V3 d.o.o.
Pondus
Gradis skupina G,
ESOTECH

Geodetski načrti

izdelava geodetskih podlag za potrebe lokacijske dokumentacije, za potrebe rekonstrukcije objektov ali cest, za izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega sistema, za mikro in makro lokacije mostov, …
ESOTECH d.d.
Lidl
Dravabeton Ruše
Betkop
color
http://www.geomass.si/wp/wp-content/themes/yunik-installable/
http://www.geomass.si/wp/
#709c3e
style1
paged
Loading posts...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
http://www.geomass.si/wp/wp-content/themes/yunik-installable
on
no
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off